MÂM CẶP THAY NHANH

Mô tả

• Xi lanh quay tích hợp
• Không cần ống rút, không cần xi lanh quay
• Piston cực lớn, cho lực kẹp cao
• Lỗ xuyên tâm, có thể bố trí nạp liệu tự động
• Giải pháp ngân sách tốt nhất cho máy tiện thủ công chuyển sang tự động hóa
• Không cho chất lỏng trực tiếp vào thân đầu cặp
• JA7-44/JH7-44 có thể chuyển sang trục gá mở rộng

 

Chi tiết
                                 


 Collet Style Power Chuck

 
Model JA7-44 JH7-44
A 192(7.56")
 
192(7.56")
B 155(6.10") 155(6.10")
C 44(1.73") 44(1.73")
D 5(0.20") 5(0.20")
E 135(5.31") 135(5.31")
F - -
G 107(4.21") 107(4.21")
H 212(8.35") 212(8.35")
I(P.C.D) 172(6.77")
 
172(6.77")
 
J 3H-M10 (rear)
 
3H-M10 (rear)
 
Collet/Jaw C-44 Collet
C-44I Expanding Kit
C-44 Collet
C-44I Expanding Kit
Air/Hydraulic Air Hydraulic
Operating Pressure
 2-20kg/cm² (28-286psi)

 2-20kg/cm² (28-286psi)
Max.RPM 1600 1600
Max. Capacity (Through/None) 44mm(1.73") 44mm(1.73")
Piston Area 117cm²(18in²) 117cm²(18in²)
Gripping Force 4725kgf@7kg/cm² (12020lbf@100psi) 10800kgf@16kg/cm² (24040lbf@229psi)
Net Weight 17kgs(37.4lbs) 17kgs(37.4lbs)
Jaw Style Power Chuck-Air
JA5-25 JA7-40 JA7-70
135(5.31") 192(7.56") 192(7.56")
100(3.94") 155(6.10") 155(6.10")
25(0.98") 45(1.77") 68(2.68")
4(0.16") 4.5(0.18") 5(0.20")
102(4.02") 126(4.96") 141(5.55")
45(1.77") 65(2.56") 105(4.13")
68(2.68") 94(3.70") 136(5.35")
170(6.69") 212(8.35") 265(10.43")
115(4.53") 172(6.77") 172(6.77")
3H-M8 (rear) 3H-M10 (rear)
 
3H-M10 (rear)
C-25 Jaw C-40 Jaw C-70 Jaw
 
Air Air
 
Air
2-9kg/cm² (28-130psi) 2-9kg/cm² (28-130psi) 2-9kg/cm² (28-130psi)
1800 1600
 
1400
25mm/32mm (0.98"/1.26")
 
45mm/50mm (1.77"/1.97")
 
68mm/90mm (2.68"/3.54")
 
115cm²(17.8in²)
 
182cm²(28.2in²)
 
329cm²(50.8in²)
 
2254kgf@7kg/cm² (4958lbf@100psi)
 
3567kgf@7kg/cm² (7847lbf@100psi)
 
6429kgf@7kg/cm² (14143lbf@100psi)
 
7.5kgs(16.5lbs) 15.0kgs(33.0lbs)
 
22.5kgs(49.5lbs)


Jaw Style Power Chuck-Hydraulic
 
Model JA5-25 JA7-40 JA7-70 JH9-90 JH9-120
A 135(5.31") 192(7.56") 192(7.56") 230(9.06")
 
230(9.02")
 
B 100(3.94") 155(6.10") 155(6.10") 190(7.48") 190(7.48")
C 25(0.98") 45(1.77") 68(2.68") 88(3.52") 118(4.65")
D 4.0(0.16") 4.5(0.18") 5.0(0.20") 5.5(0.22") 5.5(0.22")
E 102(4.02") 126(4.96") 141(5.55") 150(5.91") 157(6.18")
F 45(1.77") 65(2.56") 105(4.13") 105(4.13") 140(5.51")
G 68(2.68") 94(3.70") 136(5.35") 136(5.35") 168(6.61")
H 138(5.43") 190(7.48") 211(8.31") 232(9.13") 275(10.83")
I(P.C.D) 115(4.53") 172(6.77") 172(6.77") 210(8.27") 210(8.27")
J 3H-M8 (rear) 3H-M10 (rear)
 
3H-M10 (rear) 3H-M12 (rear) 3H-M12 (rear)
Collet/Jaw C-25 Jaw C-40 Jaw C-70 Jaw
 
C-90 Jaw
 
C-120 Jaw
 
Air/Hydraulic Hydraulic Hydraulic
 
Hydraulic Hydraulic Hydraulic
Operating Pressure 10-25kg/cm² (143-357psi) 10-20kg/cm² (143-286psi) 10-20kg/cm² (143-286psi) 10-15kg/cm² (143-214psi) 10-15kg/cm² (143-214psi)
Max.RPM 1800 1600
 
1400 1100 900
Max. Capacity (Through/None) 25mm/32mm (0.98"/1.26")
 
45mm/50mm (1.77"/1.97")
 
68mm/90mm (2.68"/3.54")
 
88mm/88mm (3.52"/3.52")

 
118mm/118mm (4.65"/4.65")
 
Piston Area 56cm²(8.68in²)
 
85cm²(13.1in²) 117cm²(18.1in²)
 
133cm²(20.7in²)
 
183cm²(28.4in²)
Gripping Force 2508kgf@16kg/cm² (5519lbf@228psi) 4032kgf@16kg/cm² (8870lbf@228psi) 5197kgf@16kg/cm² (11433lbf@228psi) 5913kgf@16kg/cm² (13009lbf@228psi) 6148kgf@12kg/cm² (13528lbf@171psi)
Net Weight 6.0kgs(13.2lbs) 13.0kgs(28.6lbs) 18.0kgs(39.6lbs) 24.0kgs(52.8lbs) 30.0kgs(66.0lbs)