CHP206-SS42- ĐẦU CẶP KẸP THỦY LỰC CHO BÀN QUAY/BÀN CHỈ MỤC

Mô tả

• Tương thích với ống kẹp cao su
• Sử dụng vòng chữ O đặc biệt Trelleborg
• Kẹp song song có phạm vi trên 1,5mm
• Thay đổi ống kẹp cực nhanh bằng cờ lê
• Vận hành bằng thủy lực, lực mạnh với thân máy nhỏ gọn
 

Chi tiết


 
Model JAP207-42BZI CHP206-SS42
Air/Hydraulic Air Hydraulic
A 197 (7.75") 166 (6.54")
B 155 (6.10") 130 (5.12")
C 42 (1.65") 42 (1.65")
D 4.5 (0.18") 4.5 (0.18")
E 146 (5.75") 100 (3.94")
F 69 (2.72") 52 (2.05")
G 146 (5.75") 135(5.31")
H(P.C.D) 172 (6.77") 147 (5.79")
 
Mounting Bolts 3H-M10 (front)+ 3H-M10 (rear) 4H-M10 (front)
Collet SS42 Collet SS42 Collet
Max.RPM 2500 100
Air Pressure 3-7kg/cm² (40-100psi) 10-30kg/cm² (143-500psi)
Max.Capacity 42mm (1.65") 42mm (1.65")
 
Piston Area 256cm² (40.0in²)
 
66cm² (10.2in²)
 
Gripping Force 5572kgf@7kg/cm² (12258lbf@100psi)
 
5669kgf@30kg/cm² (12472lbf@428psi)
 
Net Weight 20kgs (44lbs) 10kgs (22lbs)