CHÚNG TÔI ĐANG CUNG CẤP

GIẢI PHÁP CHO VẤN ĐỀ CỦA BẠN VỚI HIỆU QUẢ CHẤT LƯỢNG VÀ CHI PHÍ
Chuyên cung cấp thiết bị phụ tùng, máy móc và các trang thiết bị cho ngành cơ khí chính xác (CNC - tiện, phay, mài, cắt dây..., máy cấp phôi,...)
Cung cấp các loại dao cụ định hình, phi tiêu chuẩn, thiết kế theo bản vẽ của khách hàng, và các loại công cụ bổ trợ.