CPD Dead-Length Collet Chuck

Mô tả

  • Áp dụng ống kẹp 5C/ 16C
  • Chấu kẹp 5C: tối đa. công suất 26mm
  • Chấu kẹp 16C: tối đa. công suất 40mm

Chi tiết


JATO cung cấp một thanh rút trống khi vận chuyển mâm cặp. Khách hàng có thể luồn dây rút theo ống rút của máy

KÍCH THƯỚC CHẤU KẸP CPD 
Model CPD-5CA5 CPD-5CA6 CPD-16CA5 CPD-16CA6
Spindle Nose A2-5 A2-6 A2-5 A2-6
A 138(5.43") 158(6.22") 138(5.43") 158(6.22")
B(P.C.D) 104.8(4.13") 133.4(5.25") 104.8(4.13") 133.4(5.25")
C 82.6(3.25") 106.4(4.19") 82.6(3.25") 106.4(4.19")
D (for Drawtube) M73xP1.5 M73xP1.5 M91xP1.5 M91xP1.5
E 100(3.94") 100(3.94") 138(5.43") 138(5.43")
F 78(3.07") 78(3.07") 90(3.54") 90(3.54")
L 123(4.84") 125(4.92") 145(5.71") 148(5.83")
Mounting Bolts 6H-M10 6H-M12 6H-M10 6H-M12
Collet 5C Collet 5C Collet 16C Collet 16C Collet
Ref.Cylinder JAL636 JAL636 JA362 JA362
Max.Pull Force 1800kgf
(3900lbf)
1800kgf
(3900lbf)
2300kgf
(5060lbf)
2300kgf
(5060lbf)
Max.RPM 6000 6000 5000 5000
Net weight 8.0kgs 9.0kgs 10.0kgs 12.0kgs