KIỂM TRA TRỤC CHÍNH CHO MÁY PHAY

Mô tả

Kiểm tra trục chính cho máy phay
Thương hiệu: Đức
Giá cả: Cạnh tranh

Chi tiết

 
No. SK d1 A l1 L kg
             
018.114 30 32 210 200 259 0.9
             
018.115* 40 40 320 300 389 2.1
             
018.117 50 40 320 300 422 3.3


Sử dụng:
Đối với dụng cụ cơ khí theo khuyến nghị ISO R 230.
Tiêu chuẩn rõ ràng
Với giá đỡ bằng gỗ để đựng theo chiều dọc.
Ghi chú
L1 = kết quả đo hiệu quả do trọng lượng của chúng gây ra, các trục thử nghiệm được làm rỗng bằng một lỗ khoan có bậc.
Các đầu cặp thử nghiệm cũng có thể được sử dụng cho JIS B 6339.
*Các đầu cặp thử nghiệm SK 40 được sản xuất theo chiều dài côn DIN 69871 (L1=68,4). Để cũng có thể sử dụng đầu trục thử nghiệm này cho chiều dài côn MAS-BT SK 40 (L2=65,4), cần rút ngắn chốt kéo 3 mm. Điều này cũng có thể được đặt hàng từ KELCH.