JAS/JHS Stationary Chuck

Mô tả

  • Đầu cặp kẹp cố định hiệu quả về mặt chi phí.
  • Thiết kế chiều dài cố định: không có chuyển động dọc trục.
  • Độ chính xác cao. Độ cứng cao. Tuổi thọ sản phẩm dài.
  • Khả năng chống phoi cắt, chất lỏng hoặc bụi cao.
  • Thiết kế lực mở đầu kẹp đảm bảo không gây kẹt phôi.

Chi tiết


KÍCH THƯỚC VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Model JAS-15 JAS-25 JAS-5C JAS-40 JHS-40 JHS-70
A 118(4.65") 144(5.67") 144(5.67") 168(6.61") 144(5.67") 190(7.48")
B 40(1.57") 55(2.17") 55(2.17") 95(3.74") 95(3.74") 136(5.35")
C 14(0.55") 26(1.02") 26(1.02") 38(1.50") 38(1.50") 68(2.68")
D 90(3.54") 100(3.94") 100(3.94") 100(3.94") 100(3.94") 155(6.10")
E 77(3.03") 108(4.25") 93(3.66") 97(3.82") 94(3.70") 95(3.73")
F 64(2.52") 74(2.91") 74(2.91") 77(3.03") 73(2.87") 74(2.91")
G 97(3.82") 118(4.65") 118(4.65") 136.5(5.37") 118(4.65") 153.5(6.04")
H 9(0.35") 9(0.35") 9(0.35") 11(0.43") 9(0.35") 11(0.43")
Collet/Jaw YB-15 Collet YB-25 Collet 5C Collet C-40 Jaw C-40 Jaw C-70 Jaw
Air/Hydraulic Air/ Hydraulic Air/ Hydraulic Air/ Hydraulic Air/ Hydraulic Air/ Hydraulic Air/ Hydraulic
Operating Pressure 3-15kg/cm² (43-214psi) 3-15kg/cm² (43-214psi) 3-15kg/cm² (43-214psi) 3-8kg/cm² (43-114psi) 5-20kg/cm² (43-286psi) 6-20kg/cm² (43-286psi)
Max. Capacity (Through Hole) 15mm(0.60") 26mm(1.02") 26mm(1.02") 38mm(1.50") 38mm(1.50") 68mm(2.68")
Max. Capacity (Non-Through Hole) 18mm(0.71") 28mm(1.10") 28mm(1.10") 50mm(1.97") 50mm(1.97") 90mm(3.54")
Piston Area 79cm²(12.2in²) 112cm²(17.4in²) 112cm²(17.4in²) 240cm²(372in²) 86cm²(13.3in²) 110cm²(17.1in²)
Gripping Force 2135kgf@7kg/cm² (4697lbf@100psi) 2945kgf@7kg/cm² (6479lbf@100psi) 2945kgf@7kg/cm² (6479lbf@100psi) 4065kgf@7kg/cm² (8943lbf@100psi) 4150kgf@20kg/cm² (9130lbf@286psi) 5360kgf@20kg/cm² (12098lbf@286psi)
Net Weight 5.0kgs(11.0lbs) 9.0kgs(19.8lbs) 9.0kgs(19.8lbs) 12.5kgs(27.5lbs) 8.5kgs(18.7lbs) 13.5kgs(29.7lbs)