CHẤU KẸP PHÔI ALPS TOOL FC

Mô tả

Chi tiết

 Model  Bar size Finger outside diameter Total length Regulatory teeth
16FC 3.0~12.7mm 15mm 75mm M10P1.0
18FC 13.0~15.0mm 18mm 75mm M10P1.0
19FC 15.5~16.0mm 19mm 75mm M10P1.0
20FC 16.5~18.0mm 20mm 75mm M10P1.0
22FC 18.0~20mm 22mm 75mm M10P1.0