KHỚP NỐI

Mô tả

Chúng tôi đang cung cấp tất cả các loại khớp nối chấu kẹp phôi cho tát cả các dòng máy cấp phôi tự đông như Bar feeder, IKURA BRATOP, APLS tools, LNS (FEDEK) Machines, IEMCA, Barload Machines.

Chi tiết
 
LNS ROTATING JOINT SPECIFICATIONS
STT LNS No. MODEL OD TOTAL LENGTH FINGER THREAD PUSHER THREAD TYPE
1   7# 7mm 65.3mm M4P0.7 M6P0.75 1
2   7# 8mm 65.3mm M4P0.7 M6P0.75 1
3   7# 8mm 61.5mm M4P0.7 M6P0.75 2
4 FL07850-7# 7# 7mm 57.5mm M4P0.7 M6P0.75 3
5   7# 8mm 57.5mm M4P0.7 M6P0.75 3
6   8.5# 9.5mm 59.5mm M5P0.8 M7P0.75 4
7   8.5# 10mm 59.5mm M5P0.8 M7P0.75 5
8   8.5# 10mm 61.1mm M5P0.8 M7P0.75  
9 FL07850-8.5# 8.5# 10mm 64.5mm M5P0.8 M7P0.75 6
10 FL07120 12# 12mm 64.5mm M5P0.8 M7P0.75 7
11   20# 15mm 92.2mm M9P1.0 M12P1.0 8
12   20# 15mm 92.2mm M9P1.0 M12P1.0 9
13 FL15800 20# 15mm 92.2mm M9P1.0 M12P1.25 10
14   20# 20.5mm 207.5mm M10P1.0 PIN=4.0mm 11
15   22# 22.5mm 207.5mm M10P1.0 PIN=4.0mm 11
16   23# 23.5mm 207.5mm M10P1.0 PIN=4.0mm 11
17 SNF27000 25# 25.5mm 207.5mm M10P1.0 PIN=5.0mm 12
18 SNF27000 27# 27.5mm 207.5mm M10P1.0 PIN=5.0mm 12
19   32# 32.5mm 165.0mm M25P1.5 PIN=5.0mm 13
20   32# 32.5mm 165.0mm M25P1.5 M27 14
21   35# 35.5mm 165.0mm M25P1.5 PIN=6.0mm 13
22   35# 35.5mm 165.0mm M25P1.5 M29 14
23   37# 37.5mm 165.0mm M25P1.5 PIN=6.0mm 13
24   38# 38.5mm 165.0mm M25P1.5 PIN=6.0mm 13
25   42# 42.5mm 165.0mm M25P1.5 PIN=6.0mm 15
26   42# 42.5mm 165.0mm M25P1.5 M34 16
27   45# 45.5mm 165.0mm M25P1.5 PIN=6.0mm 15
28   45# 45.5mm 165.0mm M25P1.5 M38 16
29   51# 51.5mm 165.0mm M25P1.5 PIN=6.0mm 17
30   51# 51.5mm 165.0mm M25P1.5 M42 18