CHẤU KẸP PHÔI ALPS TOOL FC #3214

Mô tả

Chi tiết

 Model       Bar size        Finger outside diameter Total length  Regulatory teeth
FC2414 8.0~18.0mm 24mm 110mm NO
FC2614 18.5~19.0mm 26mm 110mm NO
FC3214 19.5~26.5mm 32mm 110mm NO
FC3514 27.0~29.5mm 35mm 110mm NO
FC3814 30.0~33.0mm 38mm 110mm NO
FC4214 33.5~36.0mm 42mm 110mm NO