CHẤU KẸP MÁY TIỆN RIKEN

Mô tả

Chấu kẹp dùng cho máy tiện RIKEN bao gồm:
  1. Collet RIKEN SAD-25
  2. Collet RIKEN SAD-40
  3. Collet RIKEN SAD-50
  4. Collet RIKEN SAD-65

Chi tiết

Collet RIKEN SAD-25Collet RIKEN SAD-40Collet RIKEN SAD-50 ​Collet RIKEN SAD-65