CHẤU KẸP ĐẨY MÁY TIỆN TRAUB

Mô tả

Chấu kẹp đẩy dùng cho máy tiện TRAUB bao gồm:
  1. Chấu kẹp đẩy TRAUB A-15
  2. Chấu kẹp đẩy TRAUB A-20
  3. Chấu kẹp đẩy TRAUB A-25

 

Chi tiết

Chấu kẹp đẩy TRAUB A-15Chấu kẹp đẩy TRAUB A-20Chấu kẹp đẩy TRAUB A-25