ORTLIEB | PHỤ KIỆN

Mô tả

Thiết bị kẹp - sử dụng bằng tay để thay thế chấu kẹp đặc biệt trên mâm cặp Ortlieb.

Chi tiết