CHẤU KẸP

Mô tả

Độ chính xác: ± 0.005

Chấu cặp hợp kim có độ chính xác cao dành cho tất cả các dòng máy tiện CNC cấp phôi tự động

Chi tiết Collets Reference Chart 
Model     Guiding          Major         Total length          Nose length    
  ØA ØB C E
     Cincom        
A12,B12,M12
SF 16/1076
16 21 64 6
A16,C16,K16
SF 20/87
20 28 67 7
L16/20,F16/20
SF26/9021
26 36 67 7
M32,E32
SF 37/740
37 47 92 10
Star        
S13,SNC15
SF 18/85
18 25 67 7
SA16,SH16,SR16
SF 20/87
20 28 67 7
VNC20,SR20
SF 26/9021
26 36 67 7
VNC32,SR32
SF 37/740
37 47 92 10
Tsugami        
T7- SF 10/86 10 15.5 47.5 5.5
NP17,BO12,BS12
SF 23.8/9020
23.8 28 62 7
BS18,BO18,S20
SF 28/9004
28 35 77 10
BA26,BS26
SF 33/9043
33 40 80 12
Nomura        
P10-P1053
SF 16/104
16 22 55 5
P16-P1653
SF 20/87
20 28 67 7
Riken Seiki        
SAD25 30 43 66 6
SAD40 48 66 84 7
SAD50 56 68 94 8.5
Miyano        
BNC20S
SF 27/22
27 38 72.7 8
BND34-BNC34
SF 44.4/9083
44.4 54.4 108 7
DIN 163
SF 35/94
35 48 80 8
DIN 171
SF 42/99
42 55 94 7
DIN 173
SF 48/81
48 60 94 9
DIN 177
SF 58/9046
 
58 70 94 9